Regulamin

Regulamin
1.Regulamin sklepu internetowego lasy.kuroliszka.pl

1.1. Sprzedaż gadżetów wycinanych laserowo i drukowanych za pomocą sublimacji za pośrednictwem sklepu internetowego Kuroliszka.pl realizuje Joanna Matras z siedzibą w Olkuszu (32-300), ul. Starowiejska 131.

Sklep korzystając z osoby prawnej :

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUP”

ul. Żurawia 6/12 lok 766

00-503 Warszawa

NIP: 5213641211

2.1. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail : kuroliszka.kontakt.@gmail.com

2.Definicje

2.1. CENA – wartość wyrażona w złotych polskich jaką Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za zakupiony Produkt. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

2.2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

2.3. KLIENT– każdy podmiot, który dokonuje zamówienia w ramach Sklepu

2.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

2.5. KONTO – Usługa Elektroniczna, umożliwiająca Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności (w szczególności zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień). Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i hasła po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu.

2.6. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów

2.7. LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta używany każdorazowo do logowania się na koncie

2.8. NEWSLETTER – informacje wysyłane przez SKLEP na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, za jego wyraźną zgodą, dotyczące w szczególności Produktów i działalności Sklepu

2.9. PRODUKT – prezentowany w Sklepie towar. Produkty w sklepie kuroliszka.pl są głównie produktami wykonywanymi na zamówienie.

2.10. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.kuroliszka.pl

2.11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki.

2.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są

2.13. ZAMÓWIENIE SPECJALNE– zamówienia i produkty, wymagające indywidualnego projektu (np. Kubek z pupilem, bądź zamówienia dla firm).

2.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA (USTAWA) – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

2.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży określające w szczególności ilość i rodzaj Produktów jakie zamierza kupić Klient

Informacje ogólne

3.1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3.2. Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

3.3. Na końcową kwotę do zapłaty dla Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy o którym klient jest informowany na stronach Sklepu, w trakcie składania Zamówienia, bądź w przypadku zamówienia specjalnego drogą e-mail.

3.4. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu w formularzu rejestracji pól z adresem poczty elektronicznej i hasłem oraz zaakceptowaniu przez Klienta niniejszego Regulaminu i kliknięciu pola „Zarejestruj”.

3.5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.­

3.6. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.7. Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, jednak nie służy do rezerwacji Produktów.

Składanie zamówienia

4.1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą – Klientem a Sklepem.

4.2. Zamówienia składać można w sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Klient może również złożyć zamówienie telefoniczne w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 do 17.00.
4.3. Zamówienia są realizowane w dni robocze. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia roboczego.
4.4. Realizujemy zamówienia również spoza naszego kraju. W celu realizacji takiego zamówienia Klient zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu z obsługą sklepu celem wyceny przesyłki.
4.5. Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych. Sklep będzie kontaktował się z Klientem w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych.

4.6. O cenie produktu klient jest informowany w opisie produktu, bądź w przypadku składaniu zamówienia specjalnego, wycenę przyślemy drogą mailową.
4.7. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu informując o tym e-mailem bądź telefonicznie, do momentu aż zamówienie trafi do fazy produkcji.
4.8. Płatności za zakupione towary należy dokonywać na podany nr konta bankowego.

4.9. Termin płatności wynosi 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty, zamówienie przechodzi do fazy produkcji i realizacji.

4.10. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia ze strony sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

4.11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających bądź opóźniających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

4.12. Klient może kontaktować się drogą mailową bądź telefoniczną w celu zapytania o dany produkt, sklep udzieli wszelkich informacji.

4.13. W przypadku składania zamówienia specjalnego, klient powinien szczegółowo opisać jak ma wyglądać projekt, oraz podesłać niezbędne elementy jak np. logo. Projekt jest wliczony w cenę zamówienia.

4.14. W przypadku składania zamówienia specjalnego (np. indywidualny projekt dla firm, bądź personalizowany kubek) klient dostanie projekt drogą mailową w celu jego akceptacji.

4.15. Poprawki w otrzymanym projekcie do zamówienia specjalnego są wliczone w cenę, o ile nie będzie to zupełna zmiana koncepcji, bądź bardzo czasochłonna poprawka, wtedy klient zostanie poinformowany o cenie takiej poprawki.

4.16. Każdy klient otrzymuje FV VAT.

Dostawa

5.1. W przypadku zamówienia niestandardowego, po uzgodnieniu wytycznych zamówienia, klient zostanie poinformowany o czasie realizacji projektu ( zazwyczaj do 3 dni roboczych realizujemy projekty, jednak ze względu na ilości indywidualnych zamówień czas ten może przedłużyć się do 5 dni ), po akceptacji którego zostanie poinformowany o czasie realizacji i planowanej wysyłce.

5.2. Do produkcji i realizacji zamówienia przechodzimy po zaksięgowaniu wpłaty, bądź podesłaniu dowodu wpłaty drogą poczty elektronicznej.

5.3. Klient zostaje poinformowany o wysłaniu zamówienia, wraz z nr. przesyłki, którą może śledzić, za pośrednictwem stron poczty polskiej oraz kuriera DPD.

5.4. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je sklep Kuroliszka, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na sklep Kuroliszka.

5.5. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Pocztą Polską, listem poleconym piorytetowym.

5.6. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Aby zmienić adres dostawy na inny, należy poinformować Sklep e-mailem lub telefonicznie w jak najszybszym terminie.

5.7. Możliwy jest odbiór osobisty towaru w siedzibie sklepu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

5.8. O cenie przesyłki produktu klient jest informowany przy składaniu zamówienia, bądź w przypadku składaniu zamówienia specjalnego, wycena zostanie przysłana e-mailem.

5.9. Czas orientacyjny otrzymania zamówienia

Kurier DPD – ok. 2- 3 dni roboczych

Poczta Polska- ok. 3-7 dni roboczych

Należy jednak pamiętać że mogą wystąpić opóźnienia w dostawach, dlatego ważne zamówienia (np. na prezenty, akcesoria świąteczne) prosimy składać z wyprzedzeniem czasowym.

5.10. W czasie odbierania paczki, prosimy o sprawdzenie czy nie ma uszkodzeń mechanicznych paczki oraz jej zawartości, w obecności kuriera, listonosza (lub w placówce pocztowej).

Reklamacja

6.1. Reklamacje towaru należy zgłosić przed jego wysłaniem na adres mailowy bądź telefonicznie.
6.2. Różnice między zdjęciem w sklepie, a rzeczywistym produktem nie zawsze mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. W prezentowanych produktach mogą wyniknąć różnice w wyglądzie, co jest zależne od naturalnych właściwości drewna podczas cięcia i grawerowania, oraz w przypadku produktów drukowanych sublimacją, drobnych zmian barwnych w nasyceniu, co jest normalnym zjawiskiem w tej technologii druku.

6.3. Produkt należy starannie zapakować i odesłać listem poleconym na adres firmy Kuroliszka.

6.4. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad, bądź na życzenie klienta zostanie mu zwrócona równowartość ceny produktu.

6.5. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną zwrócone.

6.6. Reklamacje rozpatrywane są zazwyczaj natychmiast po otrzymaniu przesyłki z towarem.

6.7. W niektórych przypadkach, możliwe jest zgłoszenie reklamacji poprzez podesłanie zdjęć uszkodzenia drogą poczty elektronicznej.

Zwrot

7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

7.2. W przypadku produktów personalizowanych i zamówień specjalnych zalecamy i prosimy o rozpatrzenie ich reklamacji, gdyż towar zrobiony na zamówienie nie podlega zwrotowi.
7.3. Termin na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna od dnia odebrania przesyłki przez Kupującego.

7.4. Klient ponosi koszt przesyłki zwracanego towaru.

7.5. Zwracany towar powinien być bezpiecznie zapakowany i odesłany na adres sklepu Kuroliszka.

7.6. W ciągu 3 dni od otrzymania paczki, sklep zwróci klientowi należność zamówienia na podany nr. konta.

Akcje charytatywne

8.1. Część produktów ze sklepu, bierze udział w akcji charytatywnej, oznacza to iż część kosztów z danego produktu ( w przypadku kubków jest to 5 zł ) jest przekazywane zbiorczo pod koniec miesiąca na konto danej fundacji, jako darowizna.

8.2. Fundacje na które prowadzimy zbiórkę mogą się zmieniać, aktualna informacja jest podana na banerze strony głównej, oraz w serwisach społecznościowych.

8.3. Kwota od produktu przekazywana na cele charytatywne, jest podana w opisie produktu.

8.4. Klient może złożyć nadpłatę na własne życzenie, zostanie ona przekazana na konto fundacji.

8.5. Między sklepem Kuroliszka a fundacją jest zawierana umowa słowna.

8.6. Fundacja na prośbę sklepu Kuroliszka podejmuje się reklamowania i nagłaśniania akcji na serwisach społecznościowych.

8.7. Na życzenie fundacji, sklep Kuroliszka może przekazać produkt na licytację charytatywną, o akcji informuje baner strony głównej, oraz informacja w serwisach społecznościowych.

Promocje i konkursy

9.1. Sklep lasy.kuroliszka.pl organizuje promocje stałe oraz określone w czasie.

9.2. Z zasady wszelkie promocje i konkursy nie dotyczą produktów przecenionych oraz nie łączą się z innymi rabatami. Chyba, że reguły danej promocji stanowią inaczej.

9.3. W przypadku promocji określonych w czasie ich warunki oraz zasady są umieszczane na banerze strony głównej oraz w serwisach społecznościowych.

9.4. Sklep lasy.kuroliszka.pl organizuje konkursy określone w czasie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu i nagród będą umieszczone na banerze strony głównej oraz w serwisach społecznościowych.

9.5. Nagrody są sponsorowane przez sklep Kuroliszka.

9.6. Koszty wysyłki nagród konkursowych są pokrywane przez sklep Kuroliszka.

Dane osobowe
10.1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

10.2. Dane osobowe Kupującego, są przetwarzane wyłącznie w celu zamówienia, oraz przechowywane w celu dokumentacji sprzedaży.

10.3. W przypadku udostępnienia zdjęcia produktu personalizowanego lub z logo, w sklepie lasy.kuroliszka.pl oraz na serwisach społecznościowych Klient zostanie wcześniej zapytany o zgodę na publikację.

10.4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

10.5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

Przed sądowe formy dochodzenia roszczeń

11.1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

11.2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

11.3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia końcowe

12.1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

12.2. O zmianach regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

12.3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.